Sınavlarda Uyulacak Kurallar

 

 1. Öğrencilerin sınavlarda yanlarında fotoğraflı kimlik kartı (fakülte kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur. Yanlarında kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava alınmaz.
 2. Öğrenciler, belirlenen salonda sınava girmek zorundadır.
 3. Sınava giren öğrenciler, yoklama çizelgesi imzalanana kadar veya kendilerine süre verilmişse süre sonuna kadar sınav salonunu terk edemezler.
 4. Öğrenciler, kimlik bilgileri (adı, soyadı ve fakülte numaraları) ile gerekirse imzalarını cevap kâğıtlarına sınav başlamadan önce tükenmez veya dolmakalemle yazmak zorundadır.
 5. Öğrenciler sınav salonlarındaki sıraların altında, üstünde vb yerlerde kitap, defter, ders notu vb. bulunduramazlar. Bu tür materyaller, sınav sonuna kadar salondaki boş masanın veya kalorifer peteklerinin üzerinde muhafaza edilir.
 6. Her ne sebeple olursa olsun sınav salonunu terk eden öğrenciler, bir daha sınav salonuna alınmaz.
 7. Öğrenciler sınav salonundaki gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 8. Öğrenciler, ilgili dersin sorumlusunun izni olmadan sınav esnasında yanlarında sözlük, hesap makinesi, bilgisayarlı hesap makinesi, hesap cetveli, cep telefonu, çağrı cihazı vb. araçları bulunduramaz.
 9. Sınav salonundan ayrılan öğrencilerin, sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları, kalabalık oluşturmaları ve sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.
 10. Öğrencilerin sınav süresince gözetmenler ile konuşmaları ve ilgisiz soru sormaları yasaktır.
 11. Öğrencilerin sınav sırasında bir diğerinin kâğıdına bakması, etrafındakilerle konuşması, kâğıdını göstermesi yasaktır.
 12. Öğrencilerin sıralar üzerine, duvara ve benzeri yerlere sınavla ilgili yazı yazmaları yasaktır. Oturduğu sırada veya yakınında sınavla ilgili yazı gören öğrenciler durumu ilgili gözetmene bildirmek zorundadır.
 13. Sınavda su haricinde herhangi bir şey yemek ve içmek yasaktır.
 14. Sınav esnasında  ilgili araç gereç (silgi, kalem, cetvel vs.) alışverişi yasaktır. Gerektiğinde bu tür ihtiyaçlarını gözetmenlere iletmeleri gerekir.
 15. Sınava geç gelen öğrenci, eğer sınav salonundan daha önce bir öğrenci çıkmış ise, sınava alınmaz.
 16. Öğrencilerin sınav başlamadan en az on dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekir.
 17. Gözetmenler sınavın adil ve rahat bir şekilde geçmesinden, oturma düzeninin sağlanmasında sorumlu ve yetkilidirler. Öğrenciler, gözetmenlerin yaptıkları uyarılara ve yer değişikliği gibi isteklerine uymak zorundadırlar.
 18. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenciler hakkında yasal işlem yapılır.

DEKANLIK