Tek Ders Sınav Duyurusu

05 Şubat 2024 Pazartesi

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 07 Şubat 2024te yapılacak olan Tek Ders Sınavına girecek öğrencilerin Tek Ders Sınav Dilekçesini 06.02.2024 Salı günü saat: 13:00'a kadar fakültemiz e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

E-Posta: iibf@erdogan.edu.tr


Tek Ders Sınav Tarihi:
07 Şubat 2024
Saat: 10:00
Derslik: D-101Not: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesi gereğince;

(1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler.

(2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını (derse devam şartı) yerine getirmiş olmaları zorunludur.
(3)
(4) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.