Ders Muafiyet Başvuruları

16 Eylül 2022 Cuma

Değerli öğrencilerimiz,
 
Ön lisans - Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimizden ( af ve yatay geçiş ve DGS ile gelenler hariç) Daha önce başka bir üniversitede öğrenim görüp başarılı olduğunuz dersler için muafiyet başvurusu aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Ayrıca 2022-23 Güz Yarıyılı eğitim öğretimle ilgili bilgilendirmeye https://erdogan.edu.tr//Files/2022-2023-aday/2022-2023-kayit-sonrasi-bilgilendirme.pdf internet adresinden ulaşabilirsiniz.
 
MUAFİYET
Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 19-23 Eylül 2022 tarihine kadar Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuru yapabilirler. Ders muafiyet başvuru hakkı bir kere olup belirtilen tarihte başvuru yapamayan öğrenciler her yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen beş iş günü içinde ilgili müdürlük/dekanlıklara yapmak zorundadırlar. Ders muafiyet başvurusu Daire Başkanlığımız web sayfası http://”Dilekçeler & Formalar başlığı altında yer alan DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ ile yapılması gerekmektedir.  
 
 İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. İlk kayıt olduğu dönemde muafiyet başvurusu yapmayan öğrencilerin daha sonraki dönemlerde muafiyet başvurusu yapmaları durumunda başvur yaptığı dönemden önceki dersler için muafiyet başvurusu verilmez.
 
Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda Daire Başkanlığımıza veya kayıtlı olduğunuz Meslek Yüksekokulu/Yüksekokul/Fakülteye bildirebilirsiniz.
 
Başarılar dileriz.