2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

11 Eylül 2023 Pazartesi

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
 
Değerli Öğrencilerimiz,
2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin  kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda  belirtilmiştir.
 
Kayıt Tarihleri ve Yeri

Kayıt Tarihleri                  : 14-20 Eylül 2023

Kayıt Yeri Adresi              : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü
                                               Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
                                               Fener Mahallesi Zihni Dersin Yerleşkesi   53100 RİZE
 
E-Kayıt Tarihleri               : 14-18 Eylül 2023 saat 23.59’a kadar
 
ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) YAPAMAYACAK BÖLÜM/PROGRAMLAR
FAKÜLTE/YÜKSEKOKU ADI PROGRAM ADI
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK FAKÜLTESİ  DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri için)

1. Örgün öğretim (Gündüz I. Öğretim) öğrencileri katkı payı (harç) ödemeden kayıtlarını yapabileceklerdir.
 
2. Öğrenim ücretleri ikinci öğretim programları için zorunludur. İkinci öğretim programlarına kayıt yapacak öğrenciler öğrenim ücretlerini 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında   aşağıda belirtilen hesaba TC Kimlik Numarası   ile ödeyebileceklerdir.  Banka dekontunun bir nüshası kayıt sırasında teslim edilecektir.
 
İkinci Öğrenim Hesap No: TR 1300 0100 2313 - 55872555 - 5008 ( T.C. Ziraat Bankası / Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Şubesi)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı katkı payı-öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Kesin Kayıt Belgeleri

Aşağıda belirtilen kesin kayıt belgelerini kayıt esnasında sorun yaşanmaması için kayda gelmeden önce tamamlayınız. Belgelerin eksik olması durumunda kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecektir.
 
1. 2023 DGS İnternet Çıktısı
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmek şartı ile)
3. Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair banka makbuzu
Öğrenci Katkı Payından Muaf Olanlar Resmi Belge İbraz Edeceklerdir. (Şehit-Gazi Çocukları, vb. ile diğerleri)
4.  Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programına kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
 
  1. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar   Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
     
  2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık   Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. (YKS Kılavuz Bk. 11.)
     Detaylı bilgiyi   http://denizcilik.erdogan.edu.tr/    internet adresinden öğrenebilirsiniz.
5. Engelliler İçin Sağlık Raporu
(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)
6. Ön Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı görülmek üzere )
7. Ön lisans Not Döküm Belgesi/Transkript 
8. İlgili Üniversitenin not aralıklarını gösteren belge
9. Ön lisans Ders İçerikleri
10. Hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrencilerden daha önce hazırlık eğitimi almış olanların hazırlık okuduğuna ilişkin belge (Bu belgede geçme notunun da belirtilmesi gerekmektedir.)

NOT:     E-kayıt yapan öğrenciler intibak işlemleri için transkript ve ders içeriklerini 4 Ekim 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine bizzat, posta veya e-mail yoluyla gönderilebilecektir.
(Posta veya kargo ile yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
 Akademik Birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız.

YÖK’ün DGS-2023 Şartlı Kayıt Duyurusu: 2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 02/08/2023 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.