Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Üniversitenin kuruluşundan önce kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan 4 fakülte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversite ile birlikte kurulan Tıp Fakültesi’nden sonra, 6. fakülte olarak 28.04.2008 tarih ve 13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
 
Fakültemiz, 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılında, İşletme Bölümü ile öğretim faaliyetine başlamıştır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında İktisat Bölümü öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde sırasıyla 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Sosyal Hizmet Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Maliye Bölümü eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.