Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun ile kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Üniversitenin kuruluşundan önce kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan 4 fakülte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversite ile birlikte kurulan Tıp Fakültesi’nden sonra, 6. fakülte olarak 28.04.2008 tarih ve 13602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.
Fakültemiz, 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılında, İşletme Bölümü ile öğretim faaliyetine başlamıştır. 2011–2012 eğitim ve öğretim yılında İktisat Bölümü öğretim faaliyetine başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde sırasıyla 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Sosyal Hizmet Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Maliye Bölümü eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.
  
Misyon
Kültürel ve evrensel değerlere bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji ve kültüre ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapabilecek, girişimci, üretken, sorgulayıcı, rekabetçi, sosyal, gelişime açık ve etik değerlere sahip, vatansever bireyler yetiştirerek, bölgesel, ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çalışmaktır.
Temel Değerlerimiz;
  • İşbirliğine açık olma,
  • Takım bilinci,
  • Toplumsal sorumluluk,
  • Hesap verebilirlik,
  • Alanında yeterlilik,
  • Hoşgörülü olmak,
  • Yönetimde adil ve tutarlı olmak,
  • Araştırmayı teşvik etmek,
  • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek,
  • Kaynakları verimli kullanmak.
Vizyon
2012 yılına kadar Türkiye’de ve dünyada eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama kalitesi ile önde gelen fakülteler arasında yer alan, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; mensubu olmaktan övünç duyulan, sanayi, toplum işbirliğini geliştiren ve bu konuda öncü olan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere, ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik olarak, eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde aktif rol alan, bilim, teknoloji, kültür alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunan lider bir fakülte olmaktır.