İç Kontrol

1-İÇ KONTROL

 • İç Kontrol Komisyonu
 • Yönetim Şeması
 • Misyon Vizyon
 • Dekanlık İş Akış Şeması
 • Etik Sözleşme
 • Tutanaktır
 • Yetki Devri Listesi
 • Yetki Devri Rapor Formu
 • Yetki Devri Formu
 • Yetki Devri Formu-Birim Dışı
 • İKEP Soru Formu
 • Hassas Görev Tespit ve Prosedürleri Formu
 • Harcama Yetkisi Devir Formu

2-AKADEMİK VE İDARİ GÖREV TANIMLARI

3-İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMLARI

3.1-Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları

 • Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 • Akademik Personel Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • 2547 Sayılı Yasanın 31. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • 2547 Sayılı Yasanın 35. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
 • 2547 Sayılı Yasanın 38. Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
 • 2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Dekanlık Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • 2547 sayılı yasanın 39. Madde kapsamında Rektörlük Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • 2547 Sayılı Yasanın 40.a Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
 • 2547 Sayılı Yasanın 40.b Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 •  2547 Sayılı Yasanın 40.d Maddesi Kapsamında Görevlendirme İşleri İş Akış Süreci Formu
 •  Bilir Kişi Görevlendirme İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Görev Yaptığına Dair Belge Düzenleme İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • BAP Birimi Proje Başvuruları İşlemi İş Akış Süreci Formu
 •  Yardımcı Doçent Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Yardımcı Doçentliğe Yeniden Atama (Süre Uzatımı) İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Araştırma Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Araştırma ve Öğretim Görevlileri ile Uzman Yeniden Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Dekan Yardımcılığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Bölüm Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Bölüm Başkan Yardımcısı Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Anabilim Dalı Başkanlığına Atama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Üniversite Senatosuna Fakülteden Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Fakülte Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçim İşlemi İş Akış Süreci Formu

3.2-Öğrenci İşleri İş Akış Formları

 • Ders Muafiyet Talebi İş Akış Süreci Formu
 • Öğrenci Disiplin Ceza İşlemleri İş Akış Süreci formu
 • Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırma İş Akış Süreci
 • Kayıp Kimlik Kartı Verilmesi İş Akış Süreci Formu
 • Kayıt Silme, Dondurma Ve İlişik Kesme İş Akış Süreci Formu
 • Mazeret Sınav Dilekçesi ve İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Öğrenci Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci Formu
 • Burs İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Öğrenci Konseyi Temsilci Seçim İşleri İş Akış Süreci Formu
 • Öğrenci Yemek Bursu Talebi İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Staj İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Transkript Belgesi İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Sınav Notuna İtiraz İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Ders Ekleme-Çıkarma İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Askerlik Durumu İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Yatay geçiş İşlemleri İş Akış Süreci Formu

3.3-Mali İşler İş Akış Formları

 • Yurt içi Geçici Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Yurt İçi Sürekli Görev Yolluk İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Doğum Yardımı İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Yabancı Dil Tazminatı İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Sınav Jüri Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Ek Ders Ödemesi İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Maaş İşlemleri İş Akış Süreci Formu
 • Emekli Keseneği Asıl Mahiyette 5510 öncesi İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Emekli Keseneği (Asıl Mahiyette 5510 Sonrası) İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Emekli Keseneği (Ek Mahiyette) İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • Mal Bildirimi İşlemi İş Akış Formu
 • Göreve Başlama İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • SGK Girişi (İlk ve Tekrar Tescil) İşlemi İş Akış Süreci Formu
 • SGK Çıkış İşlemi İş Akış Formu
 • Görevden Ayrılma (İstifa) İşlemi İş Akış Formu