İç Kontrol

1-İÇ KONTROL

2-AKADEMİK VE İDARİ GÖREV TANIMLARI

3-İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMLARI

3.1-Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları

3.2-Öğrenci İşleri-Bölüm Sekreterliği İş Akış Formları

3.3-Mali İşler İş Akış Formları