Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 2. Ek Sınav Programı

02 Ağustos 2022 Salı

İktisat Bölümü 2. Ek Sınav Programı için tıklayınız.
İşletme Bölümü 2. Ek Sınav Programı için 
tıklayınız.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2. Ek Sınav Programı için tıklayınız.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Sürece ilişkin detaylı açıklama Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sayfasında mevcuttur. (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/2021-2022-ogretim-yili-ek-sinavlari/3573)

2. Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.

Sınav Tarihleri
2. Ek sınavlar 08-14 Ağustos 2022