2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre(Ek Madde-I) Yatay Geçiş Başvuruları

25 Temmuz 2022 Pazartesi

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE(EK MADDE-I) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Üniversitemiz bölüm/programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek-1 nci Maddesinin Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS/YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları (Güz Yarıyılı) için tıklayınız.
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 01 - 15 Ağustos 2022
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 16 - 19 Ağustos 2022
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 24 Ağustos 2022
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 31 Ağustos - 02 Eylül 2022
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 07 - 09 Eylül 2022
 
BAŞVURU BELGELERİ
1
  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi de gerekmektedir.)
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç Belgesi
2 Yeni tarihli öğrenci belgesi
3 Not Durum Belgesi(Transkript -Hazırlık sınıfı  hariç)
4 Ders içerikleri (Hazırlık sınıfı hariç)
5 Disiplin Cezası durum belgesi
6 Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi (Belgesi olmayanlar Yabancı Dil Yeterlilik sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.)
7 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
8 Gemi Adamı Olur Belgesi ve Adli Sicil Kaydı (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuracak adaylar)
9 “Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur” Sağlık Raporu (Teknik Bilimler MYO Su Altı Teknolojisi Programına başvuracak adaylar)
10 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu ve Adli Sicil Kaydı (Sosyal Bilimler MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına başvuracak adaylar)

BAŞVURU İŞLEMLERİ

     Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-I)Yatay Geçiş başvuruları 01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 01.08.2022 tarihinde aktif olacaktır)
 
-Taban Puanlar için aşağıdaki linklere tıklayınız.
http://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html  (ÖSYS taban puanları için)
https://www.osym.gov.tr/TR,15287/2018.html (YKS taban puanları için)


SONUÇLARIN İLANI
 
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi   http://erdogan.edu.tr/  ve  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 24 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.